ჩვენ შესახებ

BMB LEGAL

კომპანია BMB legal წარმოადგენს მაღალკვალიფიციური და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე იურისტების გუნდს თბილისში. კომპანიის სავიზიტო ბარათი, კლიენტის ინტერესების მაღალკვალიფიციურ დაცვასთან ერთად, არის შეუბღალავი საქმიანი რეპუტაციის არსებობა. კომპანიის საქმიანი პოლიტიკა აგებულია კლიენტების კვალიფიციური, უშუალო და მტკიცე სამართლებრივი მხარდაჭერის კონცეპტებზე.
ჩვენი კომპანია გთავაზობთ

კვალიფიციური იურიდიული მომსახურების ფართო სპექტრს როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირებისთვის. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, თქვენი საკუთარი წარმატებისთვის გამოიყენოთ და ისარგებლოთ ჩვენი გამოცდილებით.

ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდის თითოეულ წევრს აქვს მრავალწლიანი იურიდიული პრაქტიკა და გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა არამარტო კერძო, არამედ საჯარო უწყებებში საქმიანობით. ჩვენ ვმოქმედებთ დამოუკიდებლობის, ნდობისა და კონფიდენციალურობის პრინციპების განუხრელი დაცვით. ჩვენ ვართ ორიენტირებულები კლიენტთა ინტერესებზე და ვიცავთ მათ კანონით ნებადართული ყველა საშუალებით. ჩვენი საქმიანი და პროფესიული რეპუტაცია ჩვენთვის წარმოადგენს ხელშეუხებელ და უმთავრეს ღირებულებას.

ჩვენი სერვისი

ჩვენი სერვისი მოიცავს ზეპირ და წერილობით კონსულტაციებს, რეკომენდაციებს, დოკუმენტების შედგენას, დამუშავებას და კორექტირებას, ნებისმიერი საკითხის სამართლებრივი მხარის შესწავლას და დასკვნის მომზადებას, სამართლებრივი რისკების დადგენას და შეფასებას, კლიენტის თანხლებას საქმიან ურთიერთობებში, წარმომადგენლობას სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში, არბიტრაჟში და მესამე პირებთან ურთიერთობაში.

ჩვენი გუნდი

რევაზ მიქაბერიძე

დამფუძნებელი პარტნიორი სამართლის ექსპერტი

ნათია ბურდული

დამფუძნებელი პარტნიორი სამართლის ექსპერტი

ნათია ბაღბაია

დამფუძნებელი პარტნიორი სამართლის ექსპერტი